บันทึกสิ่งดีๆ แค่10นาที

ในทุกๆ วันชีวิตคนเรามักเจอทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี หากใครจดจ่อแต่สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ทำให้หงุดหงิดใจ คนนั้นก็จะไม่มีความสุข แต่หากใครมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปได้ คนนั้นก็จะมีแต่ความสุขในทุกวัน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไอน์สไตน์ กล่าวว่า "ชีวิตเปรียบเสมือนการปั่นจักรยาน ถ้าต้องการทรงตัวได้ ไม่ให้ล้ม คุณต้องไม่หยุดนิ่ง...เดินหน้าต่อไป" หมายความว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องประคับประคองให้เห็นแต่สิ่งดีๆ มองข้ามเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจ ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในทุกๆ วัน

 

หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

 

ส่วนที่ 1 ทัศนคติและวิธีคิดในเรื่องความสำเร็จ 20 ข้อ (ขอยกตัวอย่างเพียง 5 ข้อ)

 

ข้อที่ 1 ทบทวนตนเอง 

 

เซอร์ ฮัมฟี เดวี นักเคมีชาวอังกฤษ ได้กล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากความผิดพลาด มากกว่าความสำเร็จ" ดังนั้น ข้อแรกจึงเริ่มต้นด้วยการทบทวนตนเองว่าที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทั้งในเรื่องที่สำเร็จและล้มเหลว

 

ข้อที่ 2 ฝันให้ใหญ่ ก้าวให้ถึง 

 

อิลินอร์ รูสเวลต์  ได้กล่าวว่า "อนาคต เป็นของผู้ที่เชื่อมั่นในฝันอันแสนสวย" เมื่อกล้าฝัน ก็จะฝ่าฟันไปได้ ไม่กังวลหรือท้อแท้กับอุปสรรค เพราะสิ่งที่เราต้องการยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรค

 

ข้อที่ 3 กำหนดเป้าหมายของชีวิต 

 

มีคำกล่าวไว้ว่า "จงมุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน" 

 

ข้อที่ 4 สร้างความสำเร็จให้เห็นเป็นภาพ 

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" เป็นการสร้างจินตนาการความสำเร็จที่เราต้องการ ให้บันทึกลงในจิตใต้สำนึก ดังนั้น ให้หลับตาแล้วสร้างภาพจินตนาการถึงความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ

 

ข้อที่ 5 เรียนรู้และฝึกฝน 

 

อิลินอร์ รูสเวลต์  ได้กล่าวว่า "ไม่มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้จากโลกนี้แล้วเปล่าประโยชน์" ดังนั้น จงอ่าน จงเรียน จงฟัง เข้าอบรมสัมมนา เที่ยวชมนิทรรศการ และเรียนรู้จากผู้รู้ทั้งหลาย พร้อมฝึกฝนสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยทำให้เราเก่งขึ้น

 

สำหรับข้อที่ 6 - 20 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ เรื่อง "บันทึกสิ่งดีๆ แค่วันละ 10 นาที ชีวิตจะดีทุกๆ วัน" ครับ

 

ส่วนที่ 2 ขอพรดีๆ 15 ประการ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีทุกๆ วัน

 

เราทุกคนล้วนต้องการมีสิ่งดีๆ ในชีวิต และมักจะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อดลบันดาลให้ตัวเองโชคดี ได้รับความสำเร็จ แต่ในความจริงแล้ว เรานี่แหละที่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มาในสิ่งดีๆ ที่เราต้องการ

 

เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ โดยการขอพรดีๆ 15 ประการ (ขอยกตัวอย่างพร 3 ข้อ) คือ

 

พรข้อที่ 1 ขอให้ฉันมีกำลังใจเข้มแข็ง กล้าเอาชนะปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้

 

พรข้อนี้สำคัญที่สุดการที่จะก้าวหน้า กล้าฟันฝ่าอุปสรรคนั้น ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ได้ พรข้อนี้ไม่ได้หาจากที่อื่น นอกจากตัวเราเองที่ต้องสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้ตนเอง 

 

พรข้อที่ 2 ขอให้ฉันมีความสุข และเต็มไปด้วยความสนุกสุขใจ

 

ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ล้วนเกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ชีวิตเป็นทุกข์เพราะการสร้างเงื่อนไขผิดๆ ขึ้นในใจ มองข้ามสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไม่มองสิ่งดีๆ ในปัจจุบัน

 

พรข้อที่ 3 ขอให้ฉันมีชีวิตเบิกบาน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง

 

พรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคือการปรับทัศนคติในทางลบทั้งที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีที่เป็นเชิงบวก ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมุมไหน จงฝึกบ่อยๆ ให้ตัวเองเป็นคนมองเห็นความสามารถและความเก่งของทั้งตัวเอง และผู้อื่นเสมอ ไม่อิจฉาริษยา แค่นี้ชีวิตก็จะได้รับผลดีจากพรที่เกิดจากการกระทำของตนเองไปตลอดชีวิต

 

ส่วนที่ 3 ทบทวนอดีต คิดถึงปัจจุบัน ตั้งเป้าหมายอนาคต : 5 ปีจากนี้ ฉันต้องการอะไร

 

บันทึกอดีต - เพื่อเป็นบทเรียนสู่ความสำเร็จ อย่างละ 3 ข้อ ดังนี้

 

1. บันทึกจุดเด่นและความสามารถ 

2. จุดอ่อนหรือจุดด้อย ที่ต้องการปรับปรุง 

3. สิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีต 

4. สิ่งดีๆ ที่ประทับใจในอดีต 

 

บันทึกปัจจุบัน - เพื่อเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

 

1. สิ่งที่พร้อมในปัจจุบัน

2. สิ่งที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น

3. สิ่งที่ชอบทำและมีความสุขเมื่อได้ทำ

4. สิ่งที่ต้องการพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติม

 

วางแผนอนาคต - 5 ปีจากนี้ ฉันต้องการอะไร

 

1. ความใฝ่ฝันในชีวิต

2. เป้าหมายในชีวิต : 5 ปีจากนี้ต้องการอะไร

3. ความสำเร็จที่ได้รับ จะทำเพื่อใคร

4. กำหนดระยะเวลาที่คิดว่าจะประสบความสำเร็จ

5. ข้อคิดหรือคติพจน์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต

 

ส่วนที่ 4 บันทึกสิ่งดีๆ แค่วันละ 10 นาที ชีวิตจะดีทุกๆ วัน

 

เอลเลน ดีเจนเนอริส กล่าวว่า "การคิดดี คิดบวกจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก" การคิดถึงแต่สิ่งดีๆ จำเป็นที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เป็นคนมองโลกในเชิงบวก มองหาสิ่งดีๆ ในชีวิต เพื่อสร้างกำลังใจและพลังใจเพื่อความสุข ความสำเร็จ และมีชีวิตดีทุกๆ วัน

 

ตอนเช้า : ใช้เวลา 5 นาที

1. อ่านคำคมสร้างแรงบันดาลใจ 

2. ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่ได้รับ เช่น ขอบคุณที่นอนและอากาศดีที่ทำให้ฉันหลับสบาย

3. มองหาและคาดหวังสิ่งดีๆ เช่น วันนี้ฉันอยากได้ดื่มกาแฟที่หอมๆ ตอนเช้า

4. สัญญาและตั้งปณิธานว่าวันนี้จะทำแต่สิ่งดีๆ เช่น จะพูดกับลูกดีๆ ให้กำลังใจเขาเพื่อให้เขามีความสุข

 

ก่อนนอน : ใช้เวลา 5 นาที

1. ทบทวนว่าวันนี้มีสิ่งดีๆ อะไรบ้าง เช่น วันนี้ไม่ได้บ่นลูกเลย และลูกก็ไม่งอแง

2. ประเมินตนเอง 3 ส่วน ทั้งด้านสุขภาพ ทัศนคติ และความรู้สึก วัตถุประสงค์เพื่อรักษาให้คงสภาพไว้หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในวันถัดไป 

3. วางแผนว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ เช่น จะตื่นตี 5 เพื่อออกกำลังกาย

4. ปรับปรุงนิสัย เป้าหมายคือลดนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีลง

 

ที่มา : ห้องสมุดมารวย

Visitors: 67,580