บทความ เกษตรอินทรีย์ (Organic)

   "ออร์แกนิค ออร์กานิค เกษตรอินทรีย์ "  ชื่อที่เราคุ้นหู แต่ยังไม่เข้าใจ


ในหมวดนี้จะเป็นการรวบรวมบทความทั้งทางวิชาการ จากมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิคมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำจริง จากการทดลอง ลองผิดลองถูก ของ Pure Organic Farm :)

Visitors: 10,573